• BLOG LÀ GÌ?

  Dưới đây là danh sách các trang blog về nhiều lĩnh vực: khoa học công nghệ, kho tàng tri thức, thư viện số, toán học…. các bạn có thể xem và tham khảo Địa chỉ Blog http://phuonglanvnu.blogspot.com/ […]

   
 • Danh sách link blog mới

  Diễn đàn blog chất lượng vẫn là “món ăn” không thể thiếu của SEOer khi xây dựng backlink cho dù thuật toán luôn liên tục cập nhật. Trong bài này mình chia sẻ danh sách […]

   
 • Đặc điểm và mối quan hệ giữa ký văn học và ký báo chí : Luận án TS. Văn học: 62 22 32 01

  Title:  Đặc điểm và mối quan hệ giữa ký văn học và ký báo chí : Luận án TS. Văn học: 62 22 32 01 Authors:  Hà, Minh Đức, Người hướng dẫn Nguyễn, Đức Dũng […]

   
 • Quan niệm văn học là vũ khí cách mạng và ảnh hưởng của nó đối với thơ 1945 – 1985

  Title: Quan niệm văn học là vũ khí cách mạng và ảnh hưởng của nó đối với thơ 1945 – 1985 : Luận án TS. Văn học: 62 22 34 01 Authors: Nguyễn, Bá Thành […]

   
 • Danh sách blog hay và bổ ích

  https://trinhbac2017.blogspot.com/2017/05/nhan-dien-e-phat-huy-gia-tri-di-san-van.html https://trinhbac2017.blogspot.com/2017/05/vai-net-ve-phat-uong-nam-tong.html https://trinhbac2017.blogspot.com/2017/05/vai-net-nhan-thuc-luan-ve-cai-chet-cua.html https://trinhbac2017.blogspot.com/2017/05/vai-net-ve-tinh-hinh-kinh-te-thoi-tran.html https://trinhbac2017.blogspot.com/2017/05/ve-gia-tri-uong-ai-cua-nho-giao-viet-nam.html https://trinhbac2017.blogspot.com/2017/05/ve-moi-quan-he-tam-giao-trong-tu-tuong.html https://trinhbac2017.blogspot.com/2017/05/phat-giao-o-ninh-binh-thoi-inh-le-ly.html https://trinhbac2017.blogspot.com/2017/05/tam-giao-ong-nguyen-mot-phuc-tinh-than.html https://trinhbac2017.blogspot.com/2017/05/tam-giao-ong-nguyen-thoi-ly-tran-mot.html https://trinhbac2017.blogspot.com/2017/05/trao-luu-moi-trong-kien-truc-phat-giao.html https://trinhbac2017.blogspot.com/2017/05/hybrid-of-linear-programming-and.html https://trinhbac2017.blogspot.com/2017/05/magnetic-behaviors-of-arrays-of-co-ni-p.html https://trinhbac2017.blogspot.com/2017/05/specificity-and-processing-rate.html https://trinhbac2017.blogspot.com/2017/05/nhan-dien-e-phat-huy-gia-tri-di-san-van.html https://trinhbac2017.blogspot.com/2017/05/bo-suu-tap-tai-lieu-nghien-cuu-phat-hoc.html https://trinhbac2017.blogspot.com/2017/05/bo-suu-tap-luan-van-luan-nganh-cong.html https://trinhbac2017.blogspot.com/2017/05/nhung-tac-pham-van-hoc-oat-giai-thuong.html https://trinhbac2017.blogspot.com/2017/05/photochemical-smog-introduction-and.html https://trinhbac2017.blogspot.com/2017/05/ac-iem-va-bien-ong-cau-truc-su-dung-at.html https://trinhbac2017.blogspot.com/2017/05/xac-inh-khong-gian-phat-trien-kinh-te.html https://trinhbac2017.blogspot.com/2017/05/effects-of-water-invasion-to-design-and.html https://trinhbac2017.blogspot.com/2017/05/ung-dung-mo-hinh-khi-hau-toan-cau-cam.html https://trinhbac2017.blogspot.com/2017/05/assessing-adaptive-capacity-of-coastal.html https://trinhbac2017.blogspot.com/2017/05/caves-in-basalts-in-krong-no-area-ak.html https://trinhbac2017.blogspot.com/2017/05/determination-of-operation-factors-in.html https://trinhbac2017.blogspot.com/2017/05/tiem-nang-tai-nguyen-va-giai-phap-phat.html https://trinhbac2017.blogspot.com/2017/05/wecome-to-our-library.html https://trinhbac2017.blogspot.com/2017/05/nha-van-to-hoai.html https://trinhbac2017.blogspot.com/2017/05/nha-van-nguyen-hong.html https://trinhbac2017.blogspot.com/2017/05/nhung-tac-pham-van-hoc-oat-giai-thuong.html https://trinhbac2017.blogspot.com/2017/05/bo-suu-tap-chuyen-nganh-thong-tin-thu.html https://trinhbac2017.blogspot.com/2017/05/he-thong-phap-luat-viet-nam-la-tong-cac.html https://trinhbac2017.blogspot.com/2017/05/bo-suu-tap-toan-thong-ke_8.html https://trinhbac2017.blogspot.com/2017/05/nguoi-cap-bang-ham-xay-lua-truyen.html https://trinhbac2017.blogspot.com/2017/05/tranh-toi-tranh-sang-tieu-thuyet.html […]

   
 • Khảo sát và nghiên cứu một số truyện thơ tiêu biểu của người Thái ở Việt Nam : Luận án TS. Văn học: 62 22 36 01

  Title:  Khảo sát và nghiên cứu một số truyện thơ tiêu biểu của người Thái ở Việt Nam : Luận án TS. Văn học: 62 22 36 01 Authors:  Lê, Chí Quế , người hướng […]

   
 • Khảo sát những đặc điểm trong cách cấu tạo cốt truyện cổ tích thần kì dân tộc Việt

  Title: Khảo sát những đặc điểm trong cách cấu tạo cốt truyện cổ tích thần kì dân tộc Việt : Luận án PTS. Văn học dân gian: 5 04 07 Authors: Võ, Quang Nhơn Tăng, […]

   
 • Ý thức tự do trong phong trào thơ mới

  Hệ thống hóa một số công trình nghiên cứu về Thơ mới giai đoạn trước năm 1945 và từ sau 1945 đến năm 1986. Với đối tượng nghiên cứu chủ yếu là ý thức tự […]

   
 • Cấu trúc độc thoại trong ngôn ngữ kể chuyện của Nam Cao

  Nghiên cứu các đoạn độc thoại nội tâm trong các truyện ngắn, bút ký của Nam Cao, phân tích cấu trúc hình thức và nội dung thể hiện các đoạn độc thoại nội tâm. Dùng […]

   
 • Điển hình hoá trong văn xuôi hiện thực phê phán Việt Nam (giai đoạn 1930 – 1945)

  Điển hình hóa là thành tựu nghệ thuật nổi bật của chủ nghĩa hiện thực phê phán, là đặc trưng cơ bản để phân biệt chủ nghĩa hiện thực phê phán với chủ nghĩa lãng […]

   
 
Bitnami